ESF-Vraagbaak is het informatieplatform voor alles wat te maken heeft met het Europees Sociaal Fonds

Lees verder of neem contact met ons op voor meer informatie.

Iedere arbeidsmarktregio ontvangt ESF-gelden in de komende Europese budgetperiode 2014-2020. Het ministerie van SZW geeft de arbeidsmarktregio’s de taak een coördinerende gemeente aan te wijzen. Deze gemeente stemt in de regio met de gemeenten, scholen, sociale partners en andere betrokkenen af waar het ESF aan wordt besteed. De focus van de inzet van het ESF voor gemeenten richt zich voornamelijk op re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en arbeidstoeleiding van jongeren van het praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. De betrokkenen bij deze uitvoeringsplannen moeten zich voorbereiden om gedegen keuzes te maken voor de ESF-gelden.

ESF-Vraagbaak is een samenwerkingsverband van ERAC (erkend expert in het opzetten van Europees gefinancierde programma’s en projecten, en zeer bedreven in het ‘Europa-proof’ managen en administreren van gesubsidieerde projecten), Baker Tilly Berk (ESF-accountancy), EU-Advice (Arianne van der Meer, ontwikkelaar van de ESF-Toolkit 2014-2020) en Stachanov (ICT, dossiervolgsysteem). Een totaaloplossing voor ESF-beleid, afstemming in de regio, aanvraag, administratie en verantwoording. ESF-Vraagbaak is gespecialiseerd in de organisatieontwikkeling die nodig is voor Europees beleid en Europese subsidies.

Onze adviseurs kennen de markt en weten wat er speelt. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

  1. Het opzetten van de regionale samenwerking tussen gemeenten of scholen onderling en in gezamenlijkheid;
  2. Uitwerken van een effectief programma en aansluiting op (regionale) acties en knelpunten;
  3. Het opstellen van uw aanvraag en bijbehorende financiële onderbouwing;
  4. Organiseren van efficiënte projectorganisaties; 
  5. Het inrichten van een deugdelijke projectadministratie;
  6. Rapporteren en verantwoorden tot en met de accountantscontrole.

Op deze site vindt u meer informatie over het ESF en de mogelijkheid om met ons contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

 

download free game download games